Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Integral dels Edificis

    Organigrama

Responsable

Sra.   Àngels Moya García

Càrrec

cap del Servei de Gestió Integral dels Edificis

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar, supervisar i validar els plans anuals i plurianuals de les actuacions relacionades amb l’edifici del complex, en coordinació amb les entitats i empreses que prestin els serveis i d’acord amb les relacions contractuals amb el departament d’adscripció de la Gerència.

b) Impulsar el procés de contractació de les empreses, i el compliment de les empreses adjudicatàries i fer-ne el seguiment.

c) Planificar i gestionar com a unitat promotora la documentació administrativa que se’n derivi de la gestió administrativa del complex, en coordinació amb el servei de contractació responsable.

d) Definir les necessitats normatives, preventives, correctives, substitutives i connectives per un compliment eficient del manteniment de les instal·lacions.

e) Supervisar la realització de la inspecció tècnica de l’estat i manteniment dels edificis i les instal·lacions del complex i gestionar les mesures correctores avaluades que s’han d’implantar.

f) Vetllar pel compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a les activitats, productes i serveis.

g) Coordinar i supervisar la gestió patrimonial i l'inventari de béns mobles i immobles ubicats al complex.

h) Coordinar amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya la infraestructura tecnològica necessària per al bon funcionament del complex i dels serveis que s’hi presten.

i) Fer el seguiment i supervisió del servei de neteja externa i interna del complex.

i) Fer el seguiment i supervisió del servei interior i exterior de la jardineria del complex, i dels protocols d’aprofitament dels espais enjardinats.

j) Incoar els expedients tècnics del control de plagues i fer el seguiment del contracte i la qualitat del servei.

k) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (15/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya