Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gerència de Serveis Comuns

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria José Martí González

Càrrec

gerent de Serveis Comuns

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

El trasllat a les dependències del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya s'iniciarà durant el primer trimestre de 2020.

Funcions

a) Dirigir l’organització i el funcionament administratiu del òrgans adscrits a la Gerència, en coordinació amb els òrgans departamentals competents.

b) Supervisar el funcionament de les instal·lacions del complex de la primera fase del Districte Administratiu, sota criteris d’eficiència, qualitat i sostenibilitat.

c) Dissenyar i definir el catàleg de serveis que s’oferirà a les persones usuàries de les instal·lacions, introduint la participació en les propostes i en l’avaluació dels serveis.

d) Dirigir i supervisar la gestió econòmica, i l'execució pressupostària de la Gerència de Serveis Comuns, i presentar a la Direcció de Serveis la proposta de pressupost vinculada a la Gerència.

e) Dirigir i coordinar l’organització documental i el sistema de consulta a la documentació dels departaments que s’ubiquen a l’arxiu del complex.

f) Coordinar la gestió dels serveis comuns del complex, que donaran suport a les persones usuàries internes i externes.

g) Dissenyar i fer el seguiment del Pla de prevenció de la Gerència i del Districte Administratiu en les competències relacionades amb els riscos de l’edifici, l’activitat preventiva associada a l’edifici, i la coordinació de l’activitat empresarial, en col·laboració amb els serveis de prevenció de riscos laborals dels departaments ubicats en el complex.

h) Impulsar i promoure les actuacions en matèria TIC que han de donar suport a l'activitat, a la gestió i a la informació necessàries, per tal que la Gerència pugui prestar els serveis comuns, d'acord amb els òrgans i organismes competents en matèria TIC.  

i) Garantir l’atenció, l’assessorament i el registre a la ciutadania en relació amb tots els serveis de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

j)Impulsar una cultura corporativa, remarcant les noves maneres de treballar, i coordinar els plans de treball transversals amb els departaments ubicats en el complex, i en col·laboració amb l’EAPC i altres unitats de formació.

k) Vetllar per la seguretat de les instal·lacions i de les persones que accedeixen al complex administratiu i garantir el compliment dels protocols de seguretat establerts.

l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
data actualització (01/09/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya