Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat

Responsable

Sra.   Elisabet Cirici Amell

Càrrec

presidenta del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell

Adreça
Carrer de Còrsega, 273-279 4a planta
Població
08008  Barcelona
Telèfon
93 228 60 00

 

NIF

Q- 0802225

 

Funcions

Corresponen al Consorci les funcions següents:
  1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències.
  2. Ser l'administració urbanística actuant d'acord amb el que estableix la legislació urbanística.
  3. Redactar i executar els instruments de planejament i els projectes d'urbanització i d'infraestructures necessaris per al desenvolupament urbanístic de les actuacions.
  4. Fixar per a l'execució urbanística d'aquests àmbits el sistema d'actuació i modalitat que, per raó de les circumstàncies concurrents, es consideri més adient, en cas que es tracti d'una determinació no inclosa al planejament urbanístic corresponent, així com, si escau, modificar el sistema d'actuació o la seva modalitat, d'acord amb el que disposa l'article 119.1 del text refós de la Llei d'urbanisme. Redactar, tramitar, aprovar i executar els instruments de gestió que correspongui.
  5. Establir els criteris i els mecanismes de gestió i finançament dels diferents projectes d'infraestructures o de serveis.
  6. Liquidar i recaptar les quotes que siguin exigibles als propietaris de sòl per a la urbanització i gestió dels sectors, si escau.
  7. Totes aquelles altres funcions pròpies de la seva condició d'administració actuant dels sectors i les que siguin necessàries per al compliment de l'objecte del Consorci.

Components

El Consorci Urbanístic per al desenvolupament de l'àmbit a l'entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, es constitueix com a entitat pública consorciada entre:
  1. l'Institut Català del Sòl,
  2. l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
  3. l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.


data actualització (28/10/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya