Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Govern del Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí


Adreça
Camí del Batalló, 5
Població
25528  Erill la Vall

Funcions

Corresponen a la Comissió de Govern les funcions següents:

 • Aprovar els pressupostos anuals, les bases d'execució i els comptes anuals.
 • Aprovar el pla anual d'actuació.
 • Ampliar el Consorci amb noves entitats públiques i privades.
 • Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci.
 • Aprovar la dissolució del Consorci.
 • Establir convenis amb altres entitats, públiques o privades. Aquesta funció pot ser delegada a la Presidència i a la Gerència del Consorci puntualment o de manera global.
 • Aprovar el reglament orgànic de desenvolupament d'aquests Estatuts.
 • Designar el gerent o la gerent a proposta de la Presidència del Consorci.
 • Contractar obres, serveis o subministraments d'acord amb el procediment legalment establert. Aquesta funció pot ser delegada a la Presidència i a la Gerència del Consorci.
 • La resta de funcions que no corresponguin als altres òrgans.

Components

La Comissió de Govern està integrada pels membres següents:

 • Presidència: correspon a la persona titular del departament competent en matèria de cultura de la Generalitat de Catalunya.
 • Vocalies:
  • Sis persones representants de l'Administració de la Generalitat, designades per la persona titular del departament competent en matèria de cultura.
  • Dues persones representants de la Diputació de Lleida.
  • Una persona representant del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
  • Una persona representant de l'Ajuntament de la Vall de Boí.
  • Una persona representant del bisbat d'Urgell.
  • Una persona representant del bisbat de Lleida.
 • Secretaria, que l'ha d'exercir una persona llicenciada en dret nomenada per la Presidència, amb dret a veu però sense vot.

El gerent o la gerent ha d'assistir a la Comissió de Govern, amb dret a veu però sense vot.


data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya