Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Impuls de la Millora dels Serveis Digitals

    Organigrama

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00

Funcions

a) Establir el marc de treball que faciliti la simplificació, adaptació normativa, digitalització i personalització dels serveis públics.

b) Promoure processos de cocreació en el marc dels projectes d'organització i simplificació de processos per afavorir la prestació de serveis digitals.

c) Recollir, analitzar i avaluar les necessitats dels departaments i del seu sector públic, per fer efectiu el desenvolupament i la gestió dels projectes de l'Administració digital.

d) Promoure sistemes d'informació corporatius que donin suport als departaments i al seu sector públic per al desenvolupament de l'Administració digital, amb la col·laboració funcional dels àmbits competents dels departaments i del model tecnològic implantat pel CTTI.

e) Impulsar i coordinar projectes de millora i simplificació dels processos administratius sobre la base de models de gestió de qualitat i d'excel·lència en la gestió i fer-ne el seguiment, en col·laboració amb les unitats implicades.

f) Aportar una metodologia comuna als departaments de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional per a l'anàlisi i la millora dels processos administratius per afavorir la prestació de serveis digitals.

g) Analitzar i avaluar la interrelació dels diferents processos administratius en cada àmbit sectorial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional i fer propostes de millora i simplificació.

h) Proposar les modificacions normatives necessàries per a la correcta adaptació de les accions de millora i simplificació de processos i donar suport a les iniciatives que en aquest sentit puguin impulsar els departaments.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 data actualització (13/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya