Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental de Supressió de Barreres a la Internacionalització

Funcions

a) Donar una resposta coordinada per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a aquelles problemàtiques recurrents lligades a les barreres a la internacionalització.

b) Establir protocols de resposta a requeriments i consultes del món empresarial català en relació amb les barreres a la internacionalització.

c) Treballar per a l'adopció de mesures de millora que facilitin la internacionalització de l'empresa catalana.

d) Definir i establir un mecanisme de control i seguiment integrat de totes les mesures desenvolupades que incideixen en la millora de l'entorn per a la internacionalització.

e) Aquelles altres funcions de naturalesa similar que se li encarreguin.


Components

La Comissió Interdepartamental està integrada per tretze membres i, necessàriament, pels següents:

a) La Presidència, que correspon a la persona designada del departament competent en matèria d'empresa i

internacionalització empresarial.

b) La Vicepresidència, que correspon a la persona designada de la direcció general competent en matèria

d'indústria.

c) Onze vocals que seran designats:

Un pel departament competent en matèria de suport a la coordinació interdepartamental i l'impuls

d'estratègies conjuntes.

Un pel departament competent en matèria d'afers econòmics i tributaris.

Una pel departament competent en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.

Un per part de Promotora d'Exportacions Catalanes, SA.

Un pel departament competent en matèria de salut.

Un pel departament competent en matèria d'acció exterior.

Un pel departament competent en matèria d'infraestructures i territori.

Un pel departament competent en matèria d'educació.

Un pel departament competent en matèria de treball.

Un pel departament competent en matèria de cultura.

Un per part de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa, ACCIÓ.


data actualització (23/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya