Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Afers de la Unió Europea

    Organigrama

Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 887 62 00

Funcions

a) Fer seguiment del sistema jurídic i institucional de la Unió Europea i de la seva evolució per tal de facilitar, quan escaigui, la presa de posició de la Generalitat de Catalunya.

b) Impulsar, donar suport i fer el seguiment dels sistemes de representació i de participació de la Generalitat de Catalunya en el sistema de presa de decisions de la Unió Europea.

c) Impulsar, donar suport i fer el seguiment de l'aplicació i la transposició del dret de la Unió Europea en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.

d) Fer seguiment del règim i del marc lingüístic de la Unió Europea i de les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa, i fer propostes per tal de millorar-ne l'estatus en el si de la Unió, en coordinació amb el departament competent en matèria de política lingüística.

e) Gestionar, donar suport i fer el seguiment dels expedients d'infracció relatius a l'aplicació del dret de la UE provinents d'institucions de la UE.

f) Participar en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió i al Mercat Interior Europeu.

g) Mantenir la interlocució ordinària amb l'Administració General de l'Estat per als afers relacionats amb la Unió Europea.

h) Promoure i gestionar mecanismes d'informació, anàlisi, assessorament i suport a la participació de les administracions i entitats catalanes en les convocatòries i els programes de finançament promoguts per la Unió Europea.

i) Donar suport a la coordinació departamental i interdepartamental en matèria de fons de la Unió Europea, proposar actuacions i fer-ne el seguiment.

j) Promoure l'anàlisi de les dades de participació catalana en els fons i els programes de finançament de la Unió Europea, proposar actuacions per a optimitzar els resultats i difondre les experiències i les bones pràctiques de les administracions i les entitats catalanes.

k) Fer propostes i identificar projectes i nous àmbits de col·laboració en el marc de les prioritats de la UE que permetin millorar la captació de fons europeus per part de les entitats públiques i privades del país.

l) Mantenir la relació i interlocució amb la Delegació del Govern davant la Unió Europea.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (08/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya