Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Afers Europeus i Mediterranis

Responsable

Sr.   Alfonso González Bondia

Càrrec

director general d'Afers Europeus i Mediterranis

Adreça
Carrer de la Pietat, 2 (Cases dels Canonges)
Població
08002  Barcelona

Funcions

a) Impulsar, desplegar i fer seguiment de les relacions del Govern de la Generalitat amb altres actors europeus i del Mediterrani i projectar Catalunya com a nucli de les relacions euromediterrànies.

b) Impulsar i coordinar l'elaboració de posicionaments de la Generalitat de Catalunya sobre iniciatives de la Unió Europea.

c) Coordinar els mecanismes de participació en les institucions i òrgans de la Unió Europea i, en especial, en el seu sistema de presa de decisions.

d) Impulsar i facilitar el seguiment del dret i del sistema institucional de la Unió i seguir les iniciatives de revisió dels tractats constitutius de la Unió Europea per tal de facilitar la presa de posició de la Generalitat.

e) Facilitar l'aplicació del dret de la Unió, coordinar la gestió dels procediments d'infracció i mantenir la participació en els mecanismes de cooperació administrativa relatius al dret de la Unió i al Mercat Interior Europeu.

f) Seguir el marc institucional i jurídic de la Unió Europea i les seves implicacions envers la llengua catalana i occitana aranesa, en coordinació amb el departament competent en matèria de política lingüística.

g) Gestionar i coordinar mecanismes d'informació, assessorament i suport a la participació activa de les administracions i entitats catalanes en els fons i programes de finançament de la Unió Europea.

h) Impulsar la coordinació departamental i interdepartamental en matèria de fons i programes de finançament de la Unió Europea.

i) Actuar com a òrgan de relació del Govern de la Generalitat amb l'Administració General de l'Estat en l'àmbit de les seves funcions.

j) Impulsar i coordinar la participació del Govern a les associacions i xarxes de cooperació territorial d'àmbit europeu i mediterrani.

k) Impulsar i mantenir la relació i interlocució amb la Delegació del Govern davant la Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior en territori europeu i a la Mediterrània.

l) Desplegar i fer seguiment de la relació amb els ens del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; òrgans consorciats i fundacions rellevants en l'àmbit de les seves funcions; i representacions de la Generalitat de Catalunya en territoris europeus de parla i cultura catalanes, sens perjudici de les competències que corresponguin a altres departaments.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (08/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya