Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Organització i Gestió Documental

    Organigrama

Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 887 62 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Exercir la direcció tècnica de la implementació de l'administració digital i proposar les actuacions necessàries per a la producció i evolució dels serveis electrònics.
b) Impulsar i coordinar les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i coordinar les accions que en resultin.
c) Impulsar i coordinar mesures per a la millora de l'accés i de les relacions de la ciutadania amb el Departament, mitjançant el desenvolupament dels serveis electrònics i d'actuacions en matèria d'interoperabilitat i relacions interadministratives.
d) Coordinar i elaborar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuits administratius i tècniques de gestió.
e) Elaborar, fer el seguiment i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensionament de recursos del Departament, inclosos les entitats i els organismes adscrits al Departament i les institucions que s'hi relacionen.
f) Analitzar, estudiar i elaborar les propostes de creació, modificació i optimització de les estructures orgàniques i funcionals del Departament, així com assegurar-ne la implementació i avaluació.
g) Revisar les propostes normatives del Departament en relació amb els processos administratius i amb les càrregues administratives sobre la ciutadania i les empreses, i assessorar el Departament en aquesta matèria.
h) Col·laborar en la definició de la política de seguretat de la informació i impulsar-ne el desplegament.
i) Impulsar i facilitar la implementació de les polítiques corporatives de foment de la innovació en el funcionament del Departament i de les entitats i els organismes adscrits al Departament i les institucions que s'hi relacionen.
j) Estudiar i elaborar propostes d'implementació i de millora de la qualitat dels serveis i sistemes d'indicadors que permetin l'avaluació dels serveis i la presa de decisions.
k) Dissenyar, dirigir i mantenir el sistema de gestió documental i l'arxiu central administratiu.
l) Coordinar les accions adreçades a la informació i a l'atenció a la ciutadania, de forma presencial o telefònica.
m) Coordinar i fer el seguiment del registre general del Departament.
n) Donar assistència tècnica en matèria de protecció de dades, sense perjudici de les funcions que corresponen al delegat o delegada de protecció de dades.
o) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.


data actualització (07/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya