Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Coordinació TIC


Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 40 00

Funcions

– Coordinar les relacions de governança de les TIC entre els departament i entitats i el CTTI.

– Proposar i aprovar modificacions no significatives del model de relació que s’aprova per tal de fer-lo més eficient i eficaç.

– Aprovar el procés de regularització dels serveis recurrents un cop es realitzi el tancament de l’exercici.

– Proposar nous criteris d’imputació de la despesa per a noves solucions, així com revisar i aprovar modificacions del model d’imputació actual.

– Aprovar el contingut de la informació sobre el servei i la qualitat i la informació econòmica que el CTTI ha de traslladar a tots els departaments i entitats als quals presta serveis.

– Establir polítiques comunes d’ús de les solucions TIC, així com avaluar i decidir quins són els serveis tecnològics que es consideren TIC amb l’objectiu que siguin gestionats de forma centralitzada pel CTTI.

– Acordar, prioritzar, impulsar i fer seguiment dels projectes transversals i/o de transformació que, a proposta del CTTI o de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, siguin necessaris per a produir una millora transversal en els serveis i una eficiència econòmica. Alhora acordar el criteri de finançament d’aquests projectes.

– Resoldre conflictes entre el CTTI i els departaments i entitats sol·licitants de solucions TIC.


Components

Formen part d’aquesta Comissió:

  • Els representants del CTTI que designi el seu Consell d’Administració, segons les matèries sectorials a tractar en cada cas, pel/per la secretari/a d’Administració i Funció Pública, pel/per la director/a general de Pressupostos, pel/ per la director/a general de Modernització i Innovació de l'Administració, pel/ per la director/a general d’Atenció Ciutadana, pels/per les director/es de serveis dels respectius departaments de l’Administració de la Generalitat, per un representant dels organismes autònoms que es considerin més rellevants, a proposta del departament al qual estiguin adscrits, per un representant del Gabinet Jurídic de la Generalitat i per un representant de la Intervenció General.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya