Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn


Adreça
Carrer de la Tecnologia, 17, planta baixa (Edifici Canada)
Població
08840  Viladecans
Telèfon
93 647 64 04

 

NIF

Q-0801422-G

 

Funcions

El Consorci té per objecte desenvolupar el planejament i gestió urbanística i dur a terme la urbanització dels terrenys situats en el terme municipal de Viladecans, en els sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, Deltabcn.

Per al desenvolupament dels seus objectius, correspon al Consorci:

  1. Coordinar l'actuació dels ens consorciats en l'exercici de les seves competències. Fixar els criteris generals per a la instal·lació en els sectors d'activitats econòmiques o d'altres usos que es puguin proposar.
  2. Assumir com a Administració actuant les tasques de planejament i gestió urbanístics dels sectors. Actuar com a beneficiari d'expropiacions, si s'escau, essent l'Ajuntament de Viladecans l'Administració expropiant.
  3. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament d'aquests sectors. Redactar, tramitar i aprovar, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb ens públics de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Viladecans, els projectes d'urbanització i d'infraestructures que s'hagin de dur a terme.
  4. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública.

Aquestes funcions seran exercides pel Consorci, sens perjudici d'aquelles que es reserven a l'Institut Català del Sòl i a l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la legislació aplicable.


Components

El Consorci està participat per l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Viladecans. Correspon a l'Institut Català del Sòl el 51% dels totals drets i obligacions. Correspon a l'Ajuntament de Viladecans el restant 49% dels totals drets i obligacions. 

El Consorci es regeix pels òrgans de govern següents:

  1. El Consell General.
  2. La Comissió Executiva.
  3. La Presidència.
  4. La Vicepresidència.

A més a més, el Consorci pot estar dotat d'una Gerència, que actua com a òrgan de gestió, d'acord amb el que s'exposa en els seus Estatuts.

Les persones que ocupin la presidència i la vicepresidència del Consell General, les quals exerceixen també la presidència i la vicepresidència del Consorci, han de ser nomenades pel Consell General d'entre les seves persones membres.

Cadascun d'aquests càrrecs recau, alternativament i pel termini d'un any, en una de les vocalies del Consell General en representació de l'Institut Català del Sòl, d'una banda, i en una de les vocalies del Consell General en representació de l'Ajuntament de Viladecans, de l'altra, amb el benentès que si la presidència recau en un vocal representant de l'Institut Català del Sòl, la vicepresidència haurà de recaure en un vocal representant de l'Ajuntament, i viceversa.

La presidència i la vicepresidència del Consorci quan aquestes recaiguin en un representant de l’Institut Català del Sòl, d’acord amb el torn rotatori previst pels Estatuts, seran exercides pel secretari/ària d’Hàbitat Urbà i Territori.data actualització (29/05/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya