Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Coordinació Tècnica del Patrimoni Immobiliari

    Organigrama

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Analitzar, avaluar i informar, quan escaigui, la consulta prèvia prevista a la legislació patrimonial, els instruments de planejament i gestió urbanística en què es trobin immersos immobles de la Generalitat de Catalunya per donar compliment a les competències previstes a la legislació patrimonial en defensa dels drets i interessos de la Generalitat en la seva condició de titular dominical i informar-ne a la persona titular de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i les sub-direccions generals i àrees funcionals del centre directiu, tot amb ple respecte a la funció pública urbanística que tenen atribuïts els òrgans de la Generalitat amb competència urbanística.

b) Redactar i supervisar valoracions immobiliàries relacionades amb l'activitat de la Direcció General i donar suport a les àrees tècniques del centre directiu.

c) Col·laborar en les actuacions encaminades a optimitzar l'ús dels immobles a fi de reduir-ne la despesa i fer-los més eficients, tant econòmicament com des del punt de vista energètic, a fi de minimitzar-ne l'impacte ambiental.

d) Promoure el correcte manteniment dels edificis de la Generalitat i donar suport a l'Àrea d'Implementació de les Tècniques de Gestió d'Immobles i Serveis Vinculats en aquesta matèria.

e) Col·laborar en l'anàlisi i gestió dels projectes patrimonials destinats a l'obtenció de recursos immobiliaris que la Generalitat de Catalunya necessita per donar un bon servei públic.

f) Participar en la redacció i supervisió de la documentació tècnica i econòmica requerida per a la tramitació de les licitacions públiques dels immobles o per a l'adjudicació dels mitjans externs necessaris.

g) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (17/07/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya