Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Implementació de les Tècniques de Gestió d'Immobles i Serveis Vinculats

    Organigrama

Responsable

Sr.   Lluís Dalmau Arbos

Càrrec

Cap de l'Àrea d'Implementació de les Tècniques de Gestió d'Immobles i Serveis Vinculats

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Impulsar una gestió adequada dels immobles i dels seus serveis de suport a la Generalitat de Catalunya.
b) Optimitzar la formació i el manteniment de les dades alfanumèriques, gràfiques, urbanístiques i arquitectòniques de l'Inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya a partir del model existent per a la implantació de les tècniques de gestió d'immobles i serveis vinculats.
c) Impulsar un nou disseny dels mòduls de gestió per agilitzar, homogeneïtzar i simplificar els circuits per registrar a l'Inventari tots els moviments jurídics, administratius, econòmics i tècnics que afectin la gestió patrimonial.
d) Impulsar la creació i el manteniment del mòdul d'imputació de la despesa immobiliària, els seus informes, les seves anàlisis i les propostes de millora adients.
e) Avaluar la formació i manteniment de l'Inventari de béns mobles i proposar-ne millores.
f) Participar en les propostes per optimitzar i racionalitzar el patrimoni immobiliari.
g) Participar en les actuacions que han de garantir una explotació òptima del patrimoni immobiliari.
h) Optimitzar les eines existents per valorar i analitzar els immobles susceptibles d'explotació.
i) Participar en l'anàlisi de les propostes d'actuacions que afecten el patrimoni immobiliari existent o futur de la Generalitat de Catalunya.
j) Proposar accions a partir de l'anàlisi de les modificacions urbanístiques que puguin afectar el patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya.
k) Participar en els observatoris o organismes similars que es creïn relacionats amb el patrimoni immobiliari gestionat per la Generalitat de Catalunya.
l) Impulsar, dissenyar, planificar i executar, en coordinació amb la resta de sub-direccions generals, projectes estratègics relatius a la implantació de les tècniques de gestió d'immobles i serveis vinculats.
m) Participar en l'anàlisi de sistemes de gestió patrimonial susceptibles de ser incorporats a la Generalitat de Catalunya que en millorin la capacitat operativa i estratègica.
n) Elaborar estudis específics i assessorar altres departaments de la Generalitat de Catalunya sobre la gestió patrimonial dels seus immobles adscrits i dels seus serveis de suport.
o) Participar en les decisions que afecten les obligacions de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la renovació urbana, l'urbanisme i el canvi climàtic en tot el cicle de vida de l'edifici.
p) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (29/12/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya