Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Coordinació del Programa CatLabs

Responsable

Sra.   Joana Barbany i Freixa

Càrrec

presidenta de la Comissió de Coordinació del Programa CatLabs

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat

Funcions

a) Impulsar i coordinar el programa CatLabs, en el marc de l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
b) Impulsar i articular la xarxa CatLabs, xarxa catalana d'innovació social, digital i col·laborativa.
c) Articular actuacions de suport i dinamització a la xarxa d'agents d'innovació social, digital i col·laborativa.
d) Promoure actuacions de dinamització de la xarxa CatLabs, mitjançant l'articulació de mecanismes de finançament per a projectes col·laboratius d'innovació, activitats de formació i de xarxa, d'equipament, de suport a la innovació, etc, cofinançats amb els programes operatius FEDER i FSE de Catalunya per al període 2014-2020.
e) Impulsar programes pilot per formar persones preferentment en situació d'atur, particularment joves, mitjançant un sistema de formació articulat en projectes d'innovació, amb cofinançament del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020.
f) Impulsar un programa pilot per promoure la innovació social i digital de les micropimes, amb cofinançament de Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
g) Promoure la participació de la xarxa CatLabs en projectes internacionals i per consolidar Catalunya com a referent en l'àmbit de la innovació social, digital i col·laborativa.
h) Aprovar i coordinar els sistemes de seguiment i avaluació del programa CatLabs, en el marc de la RIS3CAT.

Components

a) La persona titular de la Direcció General de Societat Digital, que la presideix. En cas d'absència s'ha de substituir pel vocal primer representant de la Direcció General de Societat Digital.
b) La persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació, que n'exerceix la vicepresidència. En cas d'absència s'ha de substituir pel vocal representant de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
c) Set vocals:
- Dues persones representants de la Direcció General de Societat Digital (un vocal primer i un vocal segon).
- Una persona representant de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació.
- Una persona representant de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries.
- Una persona representant de la Fundació i2cat.
- Una persona representant del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
- Una persona representant de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).
d) Una secretaria de la Comissió, amb veu però sense vot, que exerceix un/a funcionari/ària adscrit/a a la Direcció General de Societat Digital. L'exercici d'aquestes funcions no comporta, en cap cas, la creació o l'ocupació d'un lloc de treball específic en aquest efecte.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya