Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè de Direcció del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades

Responsable

Sr.   David Ferrer i Canosa

Càrrec

President

Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat

Funcions

Seran funcions del Comtè de Direcció del Programa:

a) Impulsar i coordinar el programa de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades en el marc de l'estratègia Smart de Catalunya (SmartCAT) i de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent del Catalunya (RIS3CAT).

b) Aprovar l'estratègia i els indicadors esperats del programa.

c) Aprovar els sistemes de seguiment i avaluació del programa.

d) Fer le seguiment econòmic i tècnic de les actuacions associades al programa.

e)Tancar i avaluar el programa en arribar al final de les seves activitats.

El Comitè de Direcció del Programa estarà associat a la durada del programa i s'extingirà a la seva finalització.


Components

El Comitè de Direcció del Programa està compost per:

a) La persona titular de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que el presideix.

b) Vocals permanents:

  1. La personal titular de la Direcció General de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
  2. La persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda.
  3. La persona titular de la Direcció General de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement.
  4. El conseller/a delegat/ada d'ACCIO - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa del Departament d'Empresa i Coneixement.

c) Vocals sectorials:

  1. El president/a del Comitè de Direcció proposarà els departaments de la Generalitat de Catalunya involucrats en els projectes de recerca i innovació del Programa amb vocalies sectorials.
  2. Les vocalies sectorials seran nomenades pel/per la secretari/ària general del departament corresponent amb un rang orgànic mínim de subdirector general, sempre que sigui possible. Si les funcions en aquesta metèria no recauen en la subdirecció general, la persona designada haurà d'ocupar un lloc singular.

d) Una secretaria del Comitè de Direcció, amb veu però sense vot, que exerceixi un/a funcionari/ària adscrit/a a la Secretaria de Telecomunicacions, Cibersegurretat i Societat Digital. L'exercici de les funcions d'aquesta secretaria no comportarà en cap cas la creació o l'ocupació de cap lloc de treball específic a aquests efectes.
data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya