Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)

Responsable

Sr.   David Vila Ligero

Càrrec

director de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

Adreça
Carrer de Sant Martí de l'Erm, 30
Població
08970  Sant Joan Despí
Telèfon
93 602 96 00
Fax
93 373 23 22
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Contacte

 

NIF

Q-0802216-B

 

Funcions

L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat exerceix les funcions següents en relació amb els béns i les instal·lacions de titularitat de la Generalitat de Catalunya que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat, sens perjudici del règim de titularitat i gestió que tinguin i de les competències sectorials en la matèria:

 1. Produir i subministrar aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de la xarxa d'abastament. Aquesta funció, que inclou el tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua, ha de realitzar-se de conformitat amb les decisions sobre el repartiment i l'assignació de recursos hídrics adoptades pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua i els criteris i les directrius que aprova el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat. Així mateix inclou la realització de les determinacions analítiques exigides per la legislació vigent, la qual pot ser encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant conveni.
 2. Executar, mantenir, conservar i explotar les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament. Aquesta funció inclou l'aprovació dels plans de conservació i de manteniment, la proposta a l'Agència Catalana de l'Aigua dels plans d'inversió i de reposició, la redacció i aprovació de projectes constructius, l'execució de les obres de millora, renovació i reposició, inclòs l'exercici de la direcció tècnica i facultativa.
 3. Proposar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'aprovació i la revisió de la tarifa per la prestació del servei.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Organització de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat

Els òrgans de govern de l'Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat són:

 • El Consell d'Administració, que té la composició següent:
  • La Presidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
  • La Vicepresidència, que és exercida per la persona titular de la Secretaria General del departament competent en matèria d'aigua.
  • Una vocalia de l'Agència Catalana de l'Aigua.
  • Una vocalia del departament competent en matèria d'administració local, amb rang mínim de sub-direcció general.
  • Una vocalia del departament competent en matèria d'economia, amb rang mínim de sub-direcció general.
  • Una vocalia del departament competent en matèria de salut, amb rang mínim de sub-direcció general.
 • La Direcció.


data actualització (30/06/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya