Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Lorena Elvira Ayuso

Càrrec

cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, les actuacions necessàries per a la definició de la planificació estratègica de les polítiques del Departament i de les entitats adscrites.
b) Elaborar instruments i estudis per a la planificació i avaluació dels objectius del Departament i la definició de les prioritats en les polítiques departamentals.
c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.
d) Planificar, elaborar i coordinar els informes, els estudis i les estadístiques en les matèries que són competència del Departament.
e) Coordinar les mesures i actuacions destinades a garantir la coherència interna i externa de la imatge corporativa del Departament.
f) Supervisar, en coordinació amb l'Oficina de Comunicació, les actuacions del Departament en matèria d'identitat visual i disseny gràfic, informació interna i externa i les actuacions de difusió.
g) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'execució del pla de publicacions.
h) Planificar, elaborar i executar els programes de normalització lingüística i promoure els plans d'acció que se'n deriven.
i) Prestar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades.
j) Elaborar i avaluar els plans d'actuació departamentals en matèria d'organització i dimensió de recursos, i fer-ne el seguiment.
k) Impulsar propostes de racionalització, simplificació i implementació de procediments, circuïts administratius i tècniques de gestió, així com la seva adequació al model corporatiu d'administració electrònica, en coordinació amb les unitats transversals competents.
l) Impulsar i coordinar les mesures destinades a la millora de l'accés i de les relacions dels ciutadans amb el Departament, de les actuacions en matèria d'interoperabilitat i de les relacions interadministratives d'acord amb el Pla director de sistemes d'informació i en coordinació amb la Direcció de Serveis.
m) Impulsar, coordinar i supervisar els projectes d'administració electrònica, així com les mesures organitzatives derivades de la implantació de les tecnologies de la informació.
n) Assumir la condició d'unitat d'informació departamental en matèria de transparència i desenvolupar tasques relacionades amb la coordinació, la comunicació, el suport i l'assessorament a les unitats del Departament i a la ciutadania en l'àmbit de la publicitat activa i l'accés a la informació pública.
o) Coordinar la participació en fires i en actes de promoció de l'activitat del Departament, així com donar suport al Gabinet del Conseller o Consellera en l'organització d'actes institucionals.
p) Dirigir les unitats del Departament en matèria de programes europeus i internacionals.
q) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (21/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya