Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Recerca Educativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Estel Marin Cos

Càrrec

cap del Servei de Recerca Educativa

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
null / 93 400 69 00

Funcions

a) Dissenyar plans de recerca en àmbits educatius prioritaris i desenvolupar-los amb universitats i altres institucions de recerca.
b) Establir mecanismes de col·laboració continuada amb la futura Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació i nodrir-la amb evidències científiques provinents de la recerca per a la presa de decisions educatives.
c) Establir contactes i xarxes d'intercanvi amb institucions internacionals referents en l' àmbit de la recerca en educació i avaluació basada en evidències.
d) Formular propostes d'avaluació de l'impacte de programes, projectes i actuacions del Departament.
e) Mesurar la innovació i instaurar una cultura de l'avaluació, partint de la presa de decisions polítiques en evidències que provinguin de la recerca educativa, en col·laboració amb les unitats responsables de l'impuls de la innovació.
f) Identificar les innovacions que es donen en el marc dels diferents àmbits del sistema educatiu (professorat, centre educatiu i institució) i construir mètriques per examinar la relació entre la innovació i l'impacte corresponent en els resultats acadèmics, en col·laboració amb el Centre de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE).
g) Elaborar informes periòdics temàtics amb resultats de recerques i la seva aplicació a l'àmbit educatiu.
h) Difondre i transferir al conjunt del sistema educatiu els resultats de les recerques, i elaborar plans de millora per a la seva aplicació.
i) Dissenyar estratègies i mesures de transferència específiques a les pràctiques d'aula, l'organització de centres, el lideratge pedagògic i la funció directiva.
j) Transferir el coneixement, estratègies, tècniques i eines d'avaluació de polítiques públiques als responsables i a les unitats del Departament.
k) Col·laborar amb altres administracions públiques, universitats, empreses i entitats en projectes de recerca, avaluació i transferència.
l) Formalitzar acords de transferència de coneixement de la recerca educativa universitària amb universitats i altres entitats de recerca.
m) Participar en projectes de recerca en relació amb l'ús de les tecnologies digitals en els processos i estratègies d'ensenyament i aprenentatge, en col·laboració amb el professorat, universitats, empreses i altres institucions.
n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (25/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya