Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria Begonya Folch Martinez

Càrrec

cap del servei d'Èxit Educatiu i Noves Oportunitats

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Dissenyar plans d'acompanyament dels alumnes en el seus itineraris educatius, en coordinació amb altres unitats del Departament.
b) Organitzar, aplicar i desenvolupar els programes i les activitats dels plans i donar suport als centres en l'execució corresponent.
c) Desplegar xarxes de centres per a l'intercanvi de bones pràctiques en orientació i acompanyament de l'alumnat, coordinar-les i donar-hi el suport necessari.
d) Detectar necessitats formatives del professorat i d'altres professionals per a l'aplicació de programes de foment de l'èxit escolar, dissenyar i executar les activitats de formació permanent.
e) Dissenyar mesures i elaborar orientacions i pautes d'actuació per a l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats del Departament.
f) Elaborar un pla per a l'èxit educatiu, el retorn i la continuïtat formativa i coordinar-ne l'execució amb altres administracions i agents educatius.
g) Implementar plans de noves oportunitats territorials i locals, i establir processos per a la seva coordinació i seguiment, amb el suport escaient dels centres on s'apliquin.
h) Dissenyar i implementar mesures de suport i coordinació dels centres de noves oportunitats.
i) Experimentar i desenvolupar models organitzatius i curriculars de centres de noves oportunitats que integrin ensenyaments reglats i no reglats i que permetin la personalització dels itineraris d'aprenentatge de les persones adultes.
j) Proposar actuacions d'impuls a la cultura digital com a agent de transformació de la realitat educativa.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (19/09/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya