Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Recerca i Cultura Digital

    Organigrama

Responsable

Sra.   Ana Albalat Martinez

Càrrec

subdirectora general de Recerca i Cultura Digital

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Promoure l'elaboració de plans per a l'ús educatiu de les tecnologies digitals com a instrument d'inclusió, recurs per a la millora dels aprenentatges i foment de la innovació educativa.
b) Concretar criteris competencials per a la formació.
c) Concretar els criteris en relació amb equipaments, infraestructures i serveis digitals als centres educatius i establir les mesures de suport necessàries.
d) Establir els criteris i les mesures d'avaluació i acreditació de la competència digital de professors i d'alumnes.
e) Supervisar la gestió de portals, entorns i serveis de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya, i de l'ús d'estàndards oberts, fent atenció a les normes corporatives i de ciberseguretat.
f) Desenvolupar i aplicar plans i activitats de recerca i d'avaluació d'acord amb les prioritats del Departament.
g) Impulsar la difusió, la transferència de coneixement, d'informació i dels resultats de la recerca, i el desenvolupament de plans de millora sectorials.
h) Fomentar la cultura de l'avaluació de les polítiques educatives, programes, projectes i actuacions del Departament.
i) Implementar els acords de col·laboració entre administracions, universitats i entitats de recerca per a l'intercanvi d'informació i el desenvolupament de projectes comuns de recerca, avaluació i transferència.
j) Promoure la participació en projectes nacionals i internacionals sobre l'ús de les tecnologies digitals orientats a la docència, l'aprenentatge i l'avaluació i el desenvolupament de la competència digital de l'alumnat i del professorat.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


Informació addicional


data actualització (31/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya