Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Transformació Educativa

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Lluís Serrano Belmonte

Càrrec

sub-director general de Transformació Educativa

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Definir criteris i impulsar actuacions per a l'acompanyament de l'alumnat en l'itinerari educatiu al llarg de totes les etapes educatives, en col·laboració amb altres administracions i agents educatius, en coordinació amb altres unitats del Departament.
b) Proposar accions de formació i d'innovació de les pràctiques de centres, docents i altres professionals en relació amb l'orientació i l'acompanyament de l'alumnat per a la continuïtat formativa i l'èxit educatiu.
c) Impulsar estratègies i mesures per a l'acompanyament personalitzat dels alumnes en les transicions educatives, la prevenció de l'absentisme i l'abandonament escolar prematur, en coordinació amb altres unitats del Departament.
d) Impulsar un pla general de noves oportunitats i de desplegament i suport als centres que l'aplicaran.
e) Formular propostes organitzatives i curriculars que facilitin la transformació dels centres d'adults i de noves oportunitats que integrin els ensenyaments reglats, no reglats, formals i informals al llarg de la vida.
f) Elaborar plans de supervisió i avaluació de l'organització de centres de titularitat del Departament i que imparteixen educació al llarg de la vida en el marc d'aquesta Direcció General, programes específics de la seva competència.
g) Proposar l'ordenació curricular dels ensenyaments al llarg de la vida en el marc d'aquesta Direcció General, i dels programes de la seva competència, així com les adaptacions per impartir-los a distància.
h) Alinear-se amb les polítiques educatives del Departament i desenvolupar propostes d'estratègies didàctiques i criteris d'avaluació de les competències i capacitats dels ensenyaments que li corresponen i dels programes de la seva competència.
i) Coordinar l'elaboració del contingut de les proves per a l'obtenció dels títols acadèmics de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat i el certificat d'estudis en l'àmbit de l'educació d'adults.
j) Concretar els criteris en relació amb els equipaments, materials i recursos didàctics que són competència d'aquesta Sub-direcció General i proposar accions de formació permanent del professorat.
k) Dinamitzar xarxes i comunitats de pràctiques relacionades amb l'educació al llarg de la vida i la transformació educativa per estimular i difondre les innovacions emergents, en col·laboració amb les unitats del Departament amb competències en innovació i formació permanent.
l) Promoure la col·laboració interdepartamental amb altres administracions i agents educatius en l'àmbit de l'educació al llarg de la vida.
m) Elaborar criteris per repensar el rol de les biblioteques escolars i de la xarxa de biblioteques en el marc de la transformació educativa i digital.
n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (17/02/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya