Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Projectes Estratègics i Transparència

    Organigrama

Responsable

Sr.   Julià Urrutia Carratalà

Càrrec

cap del Servei de Projectes Estratègics i Transparència

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Proposar, coordinar el disseny i avaluar el conjunt de polítiques i projectes estratègics del Departament.
b) Dissenyar i coordinar els indicadors i els quadres de comandament del Departament, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.
c) Elaborar la memòria anual d'activitats del Departament.
d) Coordinar i supervisar l'execució de les actuacions en matèria de polítiques transversals i proposar-ne informes, dictàmens i estudis.
e) Establir mecanismes que facilitin la coordinació de les polítiques departamentals, entre d'altres, la dels grups de treball intradepartamentals.
f) Impulsar accions que promoguin la transparència, l'obertura de dades públiques, el bon govern i la participació ciutadana en les actuacions del Departament.
g) Gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública i altres peticions d'informació de la bústia de la transparència, així com coordinar-ne la distribució a les unitats departamentals i elaborar propostes de resposta per garantir que es dona la informació en els terminis establerts.
h) Vetllar pel compliment dels principis de transparència a les entitats i els organismes autònoms adscrits al Departament, fent-ne el seguiment.
i) Donar assistència tècnica i assessorament en matèria de protecció de dades personals.
j) Dirigir l'activitat de la biblioteca del Departament i elaborar i gestionar el pla anual d'adquisició de documents i material bibliogràfic.
k) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.data actualització (27/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya