Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Gestió Administrativa de Centres Públics i Registre de Centres

    Organigrama

Responsable

Sra.   Pilar Lasalas Guasch

Adreça
Via Augusta, 202-226
Població
08021  Barcelona
Telèfon
93 400 69 00

Funcions

a) Tramitar els expedients de creació, modificació i supressió de centres públics i zones escolars rurals dependents de la Generalitat de Catalunya.
b) Tramitar els expedients de creació, modificació i supressió de centres públics dependents de les corporacions locals i elaborar els convenis corresponents.
c) Tramitar els expedients d'adscripció de centres educatius públics amb la participació dels serveis territorials.
d) Tramitar els expedients d'implantació d'ensenyaments en centres públics i la substitució d'ensenyaments amb motiu de modificacions legislatives en matèria educativa.
e) Tramitar els expedients de canvis de denominació específica i trasllats d'ubicació de centres educatius públics.
f) Tramitar els expedients de delegació de competències de les llars d'infants municipals.
g) Elaborar i tramitar els convenis de col·laboració per a l'ús compartit d'edificis.
h) Solucionar les incidències amb relació a la contractació centralitzada de serveis bàsics i subministraments per als centres educatius.
i) Solucionar les incidències amb relació a les cartes de pagament de corporacions locals.
j) Elaborar informes amb motiu de requeriments previs i recursos de l'àmbit de les seves competències.
k) Actualitzar i vetllar per la correcció de les dades del Registre de Centres, amb la informació de la situació administrativa dels centres educatius públics i privats, proporcionar dades del Registre a les unitats que les requereixin, emetre certificats i informes sobre les dades registrals i fer periòdicament l'intercanvi de dades amb els registres anàlegs de l'Administració general de l'Estat.
l) Elaborar els requeriments funcionals del sistema d'informació vinculat al Registre de Centres i d'interoperabiltat amb altres sistemes d'informació del Departament d'Educació.
m) Ordenar i custodiar la documentació electrònica de la unitat.
n) Qualsevol altra funció que li sigui encomanada en relació amb les anteriors.


data actualització (07/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya