Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura


Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
null / 93 557 42 40

Funcions

La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura té les funcions següents:

a) Coordinar l'elaboració d'un pla de treball per identificar les campanyes que ha de dur a terme el CESICAT, els objectius esperats de cadascuna d'elles i les actuacions que es desenvoluparan.

b) Col·laborar en l'execució de les campanyes que s'acordin de conformitat amb el seu àmbit de responsabilitat.

c) Facilitar al CESICAT els mitjans i la informació adequada per assolir els objectius del Programa.


Components

La Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura està formada per:

a) Un representant del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, que n'assumeix la presidència.

b) Un representant del CESICAT, que n'assumeix la vicepresidència.

c) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de mitjans de comunicació.

d) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de comandament de les unitats policials.

e) Un representant de la unitat directiva competent en matèria de polítiques educatives.

f) Un representant de la unitat directiva o entitat competent en matèria de formació o promoció de formació tecnològica en l'àmbit de la salut.

g) Un representant de la unitat directiva competent en matèria d'infància, adolescència i joventut.

h) Un representant de la unitat directiva competent en matèria d'empresa i competitivitat.

i) Un funcionari/ària de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, que actuarà com a secretari/ària, amb veu i sense vot. El secretari/ària de la Comissió serà nomenat/ada per la persona titular de la unitat directiva esmentada. L'exercici de les funcions de secretari/ària de la Comissió no comporta la creació ni l'ocupació d'un lloc de treball específic a aquest efecte.

El rang orgànic mínim dels representants de la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura és el de director general.

Per tal de desplegar les diferents actuacions, la Comissió pot sol·licitar l'assessorament d'experts de reconegut prestigi que puguin aportar la seva visió.

La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital dona suport tècnic i logístic a la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura.

Els membres de la Comissió de Coordinació Interdepartamental del Programa Internet Segura i els experts als quals es fa referència a l'apartat cinquè no perceben cap retribució per l'exercici de les seves funcions i no tenen cap dret de naturalesa econòmica per raó de l'assistència a les reunions de la Comissió ni tenen dret a cap tipus d'indemnització.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya