Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Assessor (IDECE)

Funcions

a) Informar, assessorar i formular propostes al Consell Rector i a la Direcció sobre qualsevol matèria relativa a les activitats que aquest acompleixi per tal de portar a terme les funcions indicades en l'article 3.
b) Informar dels assumptes que li són sotmesos pel Consell Rector i informar preceptivament del pla plurianual d'actuacions.
c) Proposar al Consell Rector totes les actuacions que consideri convenients per al compliment dels objectius de l'Institut.

Components

a) Les persones en qui recauen la presidència i les vicepresidències de l'Institut.
b) El director o directora de l'Institut, que actua com a secretari o secretària, o la persona al servei de l'Institut en qui delegui expressament.
c) Set persones representants de l'Administració de la Generalitat amb activitats vinculades a les comarques de l'Ebre, una de les quals és el delegat o delegada territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.
d) Una persona representant de cada grup polític de la Diputació de Tarragona.
e) Quatre persones representants dels consells comarcals, una per cadascun.
f) Quatre persones representants de les administracions locals de les comarques de l'Ebre, proposades per les entitats municipalistes.
g) Una persona representant de l'Administració de l'Estat.
h) Quatre persones representants de les universitats situades a les comarques de l'Ebre.
i) Quatre persones representants de les organitzacions sindicals de les comarques de l'Ebre.
j) Quatre persones representants de les organitzacions empresarials de les comarques de l'Ebre.
k) Quatre persones representants de les cambres de comerç de les comarques de l'Ebre.
l) Quatre persones representants, una per comarca, de les entitats de les comarques de l'Ebre la finalitat de les quals sigui la de contribuir al coneixement, la defensa o el desenvolupament integral de la zona.
 

data actualització (13/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya