Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Serveis Socials

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Maria Forné i Febrer

Càrrec

director general de Serveis Socials

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Les funcions de la Direcció General de Serveis Socials són:
 
a) Promoure l'estudi i disseny d'eines de planificació estratègica, programació i avaluació del sistema de serveis socials, a través dels òrgans competents del Departament.
b) Impulsar i implementar les polítiques necessàries per a prevenir, atendre i promoure la inclusió inserció social en les situacions d'exclusió social, en coordinació amb les diferents unitats del Departament, administracions i les entitats d'iniciativa social en tot el territori de Catalunya.
c) Impulsar l'elaboració d'instruments i estudis que permetin desenvolupar i implementar polítiques dels àmbits propis de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, a través dels òrgans competents del Departament.
d) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries pròpies de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.
e) Promoure l'avaluació de les necessitats d'atenció dels col·lectius vulnerables, amb dificultats especials, així com dels models d'atenció actuals per vetllar les la seva correcta adequació. 
f) Impulsar l'avaluació de la implementació de la programació territorial dels recursos d'atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.
g) Impulsar l'elaboració, el manteniment i l'actualització de la Cartera de serveis socials juntament amb les unitats del Departament.
h) Impulsar la col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.
i) Participar en el disseny, el desplegament, coordinació, accés  i el seguiment del sistema d'informació en l'àmbit dels serveis socials entre les unitats del Departament, les administracions públiques, i entre aquestes i el sector privat, a través dels òrgans competents del Departament. 
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya