Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut

Responsable

Sr.   Alexis Serra i Rovira

Càrrec

secretari d'Infància, Adolescència i Joventut

Adreça
Avinguda del Paral·lel, 52
Població
08001  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre i d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Les funcions de la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut són:

a) Planificar polítiques per promoure els drets dels infants i els adolescents que es trobin a Catalunya, especialment el seu dret de participació com a ciutadans actius i la promoció del seu benestar.
b) Elaborar propostes de directrius i coordinar les polítiques d'infància, adolescència i joventut, per tal de promoure la seva protecció, el seu benestar social, el desenvolupament comunitari, la seva inclusió social, participació, tot això d'acord amb la normativa vigent i en protecció especial de l'interès superior de l'infant.
c) Planificar les polítiques en les matèries gestionades per les unitats que en depenen i fer el seguiment de l'execució de les línies d'actuació en aquestes matèries.
d) Planificar i impulsar el foment i promoció d'iniciatives, programes transversals i actuacions en els àmbits que li són d'interès.
e) Vetllar per la coordinació entre els organismes adscrits i vinculats al Departament previstos a l'article 1 d'aquest Decret i les unitats directives dependents d'aquesta Secretaria.
f) Dirigir, impulsar i coordinar actuacions i programes de caràcter transversal en matèria d'Infància, Adolescència i Joventut que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pugui realitzar amb col·laboració amb altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.
g) Coordinar la planificació, l'execució i l'avaluació de polítiques i programes d'infància, adolescència i joventut.
h) L'anàlisi de les polítiques de suport en els àmbits que li són propis.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.
data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya