Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció Adjunta (Agència de l'Habitatge de Catalunya)


Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
932287100 (Centraleta) / 932287200 (at. ciutadà) / 932287105 (fax)

Horari d'atenció


Horari d'atenció al públic (carrer Diputació)
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

 1. Impulsar l'aplicació dels acords adoptats pels òrgans de Govern de l'Agència a executar per part de les diferents direccions sectorials.
 2. Impulsar la proposta de línies d'actuació, incloent les d'àmbit normatiu i legislatiu en el sector de l'habitatge.
 3. Impulsar, coordinar i dirigir l'activitat tècnico-administrativa desenvolupada pels diversos àmbits de l'organització.
 4. Vetllar per la coordinació entre organismes relacionats amb l'habitatge.
 5. Coordinar l'aplicació en el territori dels plans i programes d'habitatge i establir els criteris d'actuació en els diferents serveis territorials.
 6. Donar suport al departament competent en matèria d'habitatge en programes interdepartamentals relacionats amb la matèria.
 7. Implementar accions de seguiment i control en relació al Pla pel Dret a l'Habitatge.
 8. Aprovar per delegació del President o Director de l'Agència la concessió de subvencions en matèries de la seva competència.
 9. Exercir per delegació les funcions de màxima responsabilitat executiva i estratègica que li delegui el Director o el President de l'Agència.
 10. Coordinar les actuacions amb el món municipal en relació als programes i fixar directrius de funcionament.
 11. Coordinar i establir directrius en els àmbits de comunicació interna i externa de l'entitat.
 12. Assumir la representació institucional per designació del departament d'adscripció o del Govern de la Generalitat.
 13. Representar l'Agència en ponències tècniques d'altres entitats i organismes.
 14. Formar part dels òrgans de Govern de Consorcis i altres entitats en els que sigui designat.
 15. Presidir la Mesa de Valoració per a Situacions d'Emergències Econòmiques i Socials.
 16. Impulsar, coordinar i participar en els diferents equips tècnics especialitzats.
 17. Impulsar i coordinar les relacions institucionals en l'àmbit tècnic.
 18. Impulsar i coordinar la realització d'informes i estudis econòmics i socials en matèria d'habitatge.
 19. Coordinar l'elaboració de la memòria de l'organització.
 20. Col·laborar amb el director en l'execució de les polítiques en matèria de recursos humans per tal d'assolir els objectius estratègics establerts.
 21. Proposar als òrgans de Govern de l'Agència modificacions en l'estructura de l'entitat per a assolir un funcionament més eficient.
 22. Dirigir i supervisar la implantació i de programes de qualitat i processos de funcionament.
 23. Implementar millores operatives en l'actuació de l'Agència derivades dels diferents controls de qualitat, així com altres de caràcter intern o extern als que se sotmet l'entitat.
 24. Totes aquelles altres funcions relacionades amb la gestió de l'organització que el Director de l'Agència li pugui delegar o encomanar.

data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya