Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jaume López Hernández

Càrrec

director general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques

Adreça
Carrer del Foc, 57 edifici A
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 887 62 00 Centraleta / 93 634 74 68
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Assessorar els departaments i les entitats del seu sector públic sobre qüestions relacionades amb la governança, els recursos i els contractes programa de les entitats esmentades i sobre altres matèries relacionades amb les anteriors.

b) Impulsar, si escau, processos de racionalització i simplificació de les entitats del sector públic institucional de l'Administració de la Generalitat, i fer el seguiment i coordinar la supervisió contínua d'aquestes entitats per tal d'avaluar la subsistència dels motius que van justificar-ne la creació, l'eficàcia i l'eficiència organitzativa i la governança, en coordinació amb les unitats competents en matèria d'organització, patrimonial i economicofinancera, en els termes que determini el Govern.

c) Executar les polítiques i les estratègies en matèria de bon govern i d'enfortiment de la integritat a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic institucional, així com planificar, supervisar i coordinar l'actuació de la Inspecció General de Serveis de Personal i les incompatibilitats del seu personal i els alts càrrecs.

d) Adoptar mesures per implementar i desenvolupar la direcció pública professional i dirigir els processos de col·laboració publicoprivada, en coordinació amb altres òrgans amb funcions sobre aquesta matèria.

e) Adoptar les mesures adients per facilitar la racionalització i la simplificació de l'organització de l'Administració i del seu sector públic i el dimensionament de les plantilles del personal.

f) Dirigir la implementació, avaluació i difusió de canals i instruments per fomentar la participació ciutadana.

g) Donar suport al món local en l'impuls de les polítiques de participació ciutadana.

h) Promoure la col·laboració publicosocial i implicar la ciutadania en la gestió dels serveis públics i els equipaments.

i) Coordinar les mesures per garantir el compliment de la normativa de transparència i accés a la informació pública a la Generalitat de Catalunya.

j) Donar suport a la ciutadania, a la societat civil, als agents socials i a l'acadèmia en l'accés a la informació pública, així com a la seva difusió i reutilització.

k) Col·laborar en el suport al món local, en el desplegament i l'aplicació de polítiques de transparència.

l) Participar en fòrums nacionals i internacionals en matèria de transparència.

m) Promoure la creació d'espais d'aprenentatge, compartició i col·laboració en matèria de transparència.

n) Difondre i publicar projectes i bones pràctiques en matèria de transparència.

o) Dirigir les actuacions de registre, control i fiscalització dels grups d'interès en el marc de la legislació vigent en matèria de transparència.

p) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
data actualització (18/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya