Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Delegació Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès

Responsable

Sr.   David Alquézar Claramunt

Càrrec

delegat territorial del Govern de la Generalitat al Penedès

Adreça
Plaça de l'Àgora, 2-3 (Polígon Industrial Domenys II)
Població
08720  Vilafranca del Penedès
Telèfon
93 837 64 11

Observacions

S'ubica a les instal·lacions de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). Horari: Dilluns a divendres, de 9 a 17 hores. Durant els mesos de juliol i agost, l'horari és de dilluns a divendres, de 9 a 15 hores. Els dies 5 de gener, 23 d'abril i els dies 24 i 31 de desembre romandran obertes de 9 a 14 hores; si coincideixen en dissabte o festiu, romandran tancades.

Funcions

Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.

Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l'exercici d'accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l'ordenament jurídic.

Totes les funcions que la resta de la normativa vigent atribueix als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat, entre les quals, en l'àmbit del Departament d'Interior, es troben les funcions que preveuen la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Les delegacions territorials del Govern resten adscrites al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No obstant això, quan executin funcions de l'àmbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegi la normativa sectorial vigent.data actualització (25/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya