Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)


Adreça
Carrer del Rosselló, 149-153
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 227 57 07

 

NIF

G-59319681

 

Funcions

Article 4 dels Estatuts
Objecte i Fins
Els objectius de la Fundació són promoure, gestionar i dur a terme investigació i innovació en biomedicina i docència relacionada amb les ciències de la salut, especialment al si de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i en tots els àmbits on l'Hospital desplegui la seva activitat bé sigui per sí mateix, bé sigui juntament amb d'altres entitats.
Les necessitats de la població en matèria de salut i les indicacions i la planificació d'àmbit superior són principis que han de presidir el compliment de l'objecte de la Fundació.
Nogensmenys, el desenvolupament i la cooperació entre els pobles en matèria de salut i de docència constitueixen també principis inspiradors de l'activitat de la Fundació.
Els fins que han de regir la seva actuació són:
1. Desplegar tasques de promoció de la recerca i la innovació en Biomedicina, així com gestionar i donar suport, inclòs l'administratiu, a l'activitat científica que realitzin els investigadors de l'Hospital Clínic i d'altres entitats amb les quals actuï de forma coordinada.
2. Exercir activitats de formació tècnica especialitzada i de docència de post-grau relacionades amb les Ciències de la Salut.
3. Proposar i realitzar projectes i protocols de recerca en tots els àmbits d'actuació de l'Hospital Clínic i fer-ne el seguiment que sigui adequat a fi de garantir-ne el compliment i la qualitat.
4. Desplegar activitats de recerca i d'atenció a la salut en d'altres països, especialment del Tercer Món, a fi de cooperar en el seu desenvolupament, fomentant així la solidaritat entre els pobles.
5. Vetllar l'ètica i l'aplicació dels principis deontològics i normatius propis de la recerca biomèdica, així com el compliment dels compromisos subscrits per la Fundació i els seus investigadors.
6. Coordinar la utilització dels mitjans destinats al compliment dels fins fundacionals i promoure la col·laboració entre els Equips de Recerca i la relació entre entitats afins a la Fundació.
7. Recaptar recursos per tal de finançar les activitats de la Fundació.
8. Administrar els fons destinats a la recerca sotmesos a la custòdia de la Fundació.
9. Difondre els resultats científics que s'obtinguin de la tasca investigadora i facilitar el coneixement dels avenços aconseguits.
10. Prendre part i participar en tots els àmbits que es relacionin amb l'objecte i els fins de la Fundació.
Si bé la Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, exerceix les esmentades activitats sense limitacions geogràfiques i amb projecció internacional.
Article 4 bis - La Fundació destinarà al compliment dels seus fins i objectius, si més no, el setanta per cent (70%) de les rendes que adquireixi amb motiu de la disposició del seus béns i de qualsevol altre ingrés que obtingui.


Més informació al Registre del Sector Públic de la Generalitat

Components

Fundació. Participació de la Generalitat: Majoritària Indirecta.

data actualització (01/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya