Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Tècnic del Govern


Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
934024600

Funcions

El Consell Tècnic del Govern és l'òrgan col·legiat de suport al Govern.
Corresponen al Consell Tècnic l'anàlisi i l'estudi dels assumptes que s'han de sotmetre a l'aprovació o a la consideració del Govern, en els termes establerts en el Decret 413/2011, i les altres funcions que li atribueix aquest Decret.

Components

Art.2 Decret 413/2011
2.1 - El Consell Tècnic està presidit pel conseller primer o consellera primera, si ha estat nomenat, o, altrament, pel vicepresident o vicepresidenta del Govern.
2.2 - En el supòsit que no s'hagi nomenat cap dels dos càrrecs anteriors, presideix el Consell Tècnic la persona titular de la Secretaria del Govern.
2.3 - La secretaria del Consell Tècnic correspon a la persona titular de la Secretaria del Govern, o bé a la persona que aquesta designi entre els membres del Consell Tècnic en determinats supòsits. La persona que exerceix la secretaria és assistida per la persona titular de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental, que actua amb veu i sense vot.
2.4 - Són membres nats del Consell Tècnic les persones titulars de les secretaries generals dels departaments de l'Administració de la Generalitat.
2.5 - El president o presidenta del Consell Tècnic pot acordar també l'assistència a les reunions d'alts càrrecs dels departaments o personal directiu d'entitats adscrites o vinculades als departaments, a l'efecte d'assessorar o d'informar sobre assumptes de la seva competència, a proposta de la persona membre del Consell a instància de la qual s'hagi inclòs l'assumpte o els assumptes a l'ordre del dia. Aquestes persones actuen amb veu i sense vot.


data actualització (15/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya