Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell d'Administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació


Adreça
Carrer de Salvador Espriu, 45-51
Població
08908  L'Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 557 40 00

Funcions

a) Crear les condicions idònies per a l’encaix dels organismes i entitats per garantir la prestació de serveis TIC per part del CTTI, tal com disposa l’Acord del Govern GOV/114/2011.

b) Proposar al Govern, a través del departament d’adscripció del CTTI, l’aprovació i modificació de:

  • El model de relació.
  • El sistema de repercussió de la despesa TIC.
  • La contraprestació econòmica de serveis recurrents de cada departament i entitat.

Components

  • Està integrat pels membres que determini el Govern fins a un màxim de 20.
  • El Consell d'administració es reuneix en sessió ordinària almenys un cop al trimestre, i també en casosd'urgència a judici del president o a petició de la meitat dels membres vocals del Consell.
  • La convocatòria al Consell d'administració es cursarà almenys amb 48 hores d'anticipació, i s'hi fixaràl'ordre del dia dels assumptes a tractar.
  • El Consell d'administració quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents orepresentats mitjançant escrit adreçat al president, la meitat més un de tots els seus components.
  • Els vocals del Consell d'administració podran atorgar la seva representació a qualsevol altre membre del Consell, inclòs el president, sense que sigui possible la representació a tercers que hi siguin aliens.


data actualització (06/10/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya