Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Ple de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista


Adreça
Plaça de Pere Coromines, 1
Població
08001  Barcelona
Telèfon
934951618
Contacte

Funcions

La Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista funciona en Ple i pot crear grups de treball per raó de la matèria i del territori.
El Ple celebra dues reunions ordinàries cada any. També celebra les sessions extraordinàries que convoqui la presidència.
Els grups de treball els crea el Ple, tenen caràcter temporal i en formen part les vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de 5 persones i un màxim de 12, per tal de garantir-ne l'operativitat.
Les funcions dels grups de treball són les que li atribueix el Ple. Els grups de treball són coordinats per la vicepresidència, a qui correspon convocar les sessions, fixar l'ordre del dia i ordenar les deliberacions i els debats. Els grups de treball poden convidar persones expertes vinculades a l'objecte de l'anàlisi.
Les conclusions dels grups de treball s'informaran al Ple de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista, mitjançant la vicepresidència.

Components

El Ple l'integren la presidència, la vicepresidència, les vocalies i la secretaria de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència Masclista.


data actualització (14/05/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya