Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Mercedes Bieto Masip

Càrrec

sub-directora Regional a Lleida i Alt Pirineu i Aran

Adreça
Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2
Població
25006  Lleida
Telèfon
973 70 16 00

Funcions

A les subdireccions regionals, amb rang orgànic de subdirecció general, els corresponen, en l'àmbit territorial respectiu, les funcions següents:
 
a) Exercir la direcció, gestió i coordinació dels recursos i serveis assignats a la realització de les actuacions de les àrees de protecció i promoció de la salut i de vigilància i resposta a emergències de salut pública, especialment de les que formen part de la cartera de serveis de salut pública.
 
b) Desplegar les actuacions derivades dels convenis de col·laboració amb les organitzacions associatives dels ens locals més representatives de Catalunya.
 
c) Adoptar les mesures cautelars següents, dins el seu àmbit territorial: la immobilització i, si escau, el comís de productes i substàncies; el tancament preventiu d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries; la suspensió de l'autorització sanitària de funcionament o la suspensió o prohibició de l'exercici d'activitats, o bé ambdues mesures alhora; la intervenció de mitjans materials o humans, la determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, i també del funcionament d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries, amb la finalitat que corregeixin les deficiències detectades; la prohibició de la comercialització d'un producte o l'ordenament de la retirada del mercat i, si cal, l'acord de la destrucció en condicions adequades, així com qualsevol altra mesura si hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva, si s'observa l'incompliment de requisits i condicions que estableix l'ordenament vigent o n'hi ha indicis raonables.
 
d) Exercir la potestat sancionadora i l'autoritat sanitària d'acord amb el que estableixen la normativa sectorial, la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.
 
e) Imposar multes coercitives d'acord amb la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
 
f) Representar el Departament en matèria de salut pública en els òrgans de participació territorial de salut.
 
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
 

 

 


data actualització (22/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya