Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció Regional a Girona

    Organigrama

Responsable

Sra.   M. Lluïsa Mas Mayor

Càrrec

Sub-director/a

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00

Funcions

A les subdireccions regionals que es detallen a l'article 36.6.2, amb rang orgànic de subdirecció general, els corresponen, en l'àmbit territorial respectiu, les funcions següents:
a) Exercir la direcció, gestió i coordinació dels recursos i serveis assignats a la realització de les actuacions de les àrees de protecció i promoció de la salut i de vigilància i resposta a emergències de salut pública, especialment de les que formen part de la cartera de serveis de salut pública.
b) Desplegar les actuacions derivades dels convenis de col·laboració amb les organitzacions associatives dels ens locals més representatives de Catalunya.
c) Adoptar les mesures cautelars següents, dins el seu àmbit territorial: la immobilització i, si escau, el comís de productes i substàncies; el tancament preventiu d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries; la suspensió de l'autorització sanitària de funcionament o la suspensió o prohibició de l'exercici d'activitats, o bé ambdues mesures alhora; la intervenció de mitjans materials o humans, la determinació de condicions prèvies en qualsevol fase de la fabricació o comercialització de productes i substàncies, i també del funcionament d'instal·lacions, establiments, serveis i indústries, amb la finalitat que corregeixin les deficiències detectades; la prohibició de la comercialització d'un producte o l'ordenament de la retirada del mercat i, si cal, l'acord de la destrucció en condicions adequades, així com qualsevol altra mesura si hi ha risc per a la salut individual o col·lectiva, si s'observa l'incompliment de requisits i condicions que estableix l'ordenament vigent o n'hi ha indicis raonables.
d) Exercir la potestat sancionadora i l'autoritat sanitària d'acord amb el que estableixen la normativa sectorial, la legislació del procediment administratiu i el procediment sancionador.
e) Imposar multes coercitives d'acord amb la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.
f) Representar el Departament en matèria de salut pública en els òrgans de participació territorial de salut.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.
62.2 Els òrgans que regula aquest article duen a terme les seves funcions d'acord amb la delimitació territorial següent:
a) La Subdirecció Regional a Barcelona, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, amb l'excepció del territori dels sectors sanitaris ubicats a la ciutat de Barcelona.
b) Les subdireccions regionals a Girona i a la Catalunya Central, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries homònimes del Servei Català de la Salut, d'acord amb la delimitació establerta reglamentàriament.
c) La Subdirecció Regional a Lleida, Alt Pirineu i Aran, en l'àmbit territorial corresponent a la Regió Sanitària Lleida i al Sector Sanitari Alt Pirineu del Servei Català de la Salut.
d) La Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en l'àmbit territorial corresponent a les regions sanitàries Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre del Servei Català de la Salut.
62.3 La Subdirecció Regional a Barcelona s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Promoció de la Salut a Barcelona.
b) Servei de Protecció de la Salut a Barcelona.
c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Barcelona.
d) Servei de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme.
e) Servei de Salut Pública a l'Alt Penedès i Garraf.
f) Servei de Salut Pública al Baix Llobregat Centre-Litoral i l'Hospitalet de Llobregat i Baix Llobregat Nord.
g) Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Est.
h) Servei de Salut Pública al Vallès Occidental Oest.
i) Servei de Salut Pública al Vallès Oriental.
j) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme.
k) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud.
l) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental.
62.4 La Subdirecció Regional a Girona s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Promoció de la Salut a Girona.
b) Servei de Protecció de la Salut a Girona.
c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Girona.
d) Servei de Salut Pública a Girona Nord.
e) Servei de Salut Pública a Girona Sud.
f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona.
62.5 La Subdirecció Regional a la Catalunya Central s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Promoció de la Salut a la Catalunya Central.
b) Servei de Protecció de la Salut a la Catalunya Central.
c) Servei d'Administració i Suport Territorial a la Catalunya Central.
d) Servei de Salut Pública al Solsonès, Bages, Berguedà i Anoia.
e) Servei de Salut Pública a Osona.
f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central.
62.6 La Subdirecció Regional a Lleida, Alt Pirineu i Aran s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Promoció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran.
b) Servei de Protecció de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran.
c) Servei d'Administració i Suport Territorial a Lleida, Alt Pirineu i Aran.
d) Servei de Salut Pública a Lleida, Alt Pirineu i Aran.
e) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran.
62.7 La Subdirecció Regional al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre s'estructura en les unitats següents:
a) Servei de Promoció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
b) Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
c) Servei d'Administració i Suport Territorial al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
d) Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona.
e) Servei de Salut Pública a les Terres de l'Ebre.
f) Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
 

data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya