Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jesús Martínez Marín

Càrrec

cap de l'Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement

Adreça
Carrer d'Ausiàs Marc, 40
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 207 31 14

Funcions

a) Detectar les necessitats de formació de caràcter general i transversal dels càrrecs de comandament i directius del Departament de Justícia, i mantenir les relacions de coordinació i col·laboració necessàries amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
b) Planificar, organitzar i supervisar la formació transversal del personal directiu i dels càrrecs de comandament dels àmbits de competència del departament en coordinació amb la resta d'àrees del Centre, procurant l'adaptació de la formació a les necessitats específiques de cada col·lectiu de treballadors del Departament.
c) Impulsar la implantació de noves metodologies o nous continguts en el programa d'activitats del Centre, especialment modalitats formatives en línia, procurant la integració amb les tecnologies de la informació i la comunicació.
d) Promoure la participació en projectes que permetin compartir la innovació formativa amb altres entitats i centres formatius, i fomentar la col·laboració i la cooperació per a la creació i l'intercanvi de coneixement en les matèries pròpies del Departament.
e) Assessorar i promoure projectes d'innovació en la formació, la recerca, la gestió del coneixement i la millora dels serveis, en coordinació amb la resta d'àrees del Centre, i avaluar-ne l'impacte.
f) Coordinar la biblioteca i la gestió documental, i proporcionar l'assistència a les persones investigadores o als treballs de recerca que es fan al Centre.
g) Elaborar i fer el seguiment dels indicadors de gestió del Centre d'acord amb el quadre de comandament del Departament de Justícia en coordinació amb la resta d'àrees del Centre.
h) Planificar itineraris i programes formatius nous derivats de les polítiques de recursos humans del Departament de Justícia.
i) Promoure la difusió de les activitats relatives a la millora i la innovació en temes transversals, i planificar i coordinar activitats per a l'intercanvi de bones pràctiques entre el personal directiu i els càrrecs de comandament del Departament.
j) Gestionar programes que impulsin i desenvolupin el coneixement acumulat de l'organització fent ús dels sistemes d'informació i documentació establerts.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (20/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya