Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió mixta de seguiment del desplegament de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, derivada de la moció 45/VIII del Parlament de Catalunya

Responsable

Sra.   M. Eva Beas i Cruz

Càrrec

secretària de la Comissió

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 882 23 20

Funcions

La Comissió té les funcions següents:
a)    Fer el seguiment de l'aplicació i del desplegament de la Llei de l'Estat 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
b)    Rebre i lliurar informació procedent de l'anàlisi estadística de l'evolució de l'aplicació de la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre.
 

Components

La Comissió, presidida per la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, està integrada, a més, per les persones següents:
       a) La persona titular de la Direcció General de Protecció Social.
       b) Quatre persones en representació del Departament Treball, Afers Socials i Famílies, designades per la persona titular de la presidència.
       c) Una persona en representació i designada per cadascun dels grups parlamentaris.
             
La secretaria, amb veu sense vot, l'exerceix una persona funcionària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, nomenada per la persona titular de la presidència.


data actualització (14/07/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya