Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè del Control Lleter de Catalunya

Responsable

Sra.   Elisenda Guillaumes Cullell

Càrrec

presidenta del Comitè del Control Lleter de Catalunya

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00

Funcions

Supervisar el funcionament del Centre de control lleter oficial de Catalunya.
Valorar els costos del control lleter i proposar sistemes de finançament.
Analitzar i estudiar els resultats globals del control lleter oficial a Catalunya.
Estudiar les mesures per al funcionament correcte del control lleter oficial que consideri oportunes i proposar-les al Centre i a la direcció general competent en matèria de producció ramadera per millorar-ne els resultats.
Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de control lleter oficial i, si escau, proposar-ne la modificació.
Supervisar l'estructura i el funcionament de les bases informàtiques que continguin les dades relatives al control lleter oficial.
Proposar i informar les disposicions de caràcter general en matèria de control lleter oficial i les seves modificacions.
Les altres funcions que li pugui encomanar la legislació vigent o la direcció general competent en matèria de producció ramadera.

Components

  1. President/a: la persona que ostenti la titularitat de la direcció general competent en matèria de producció ramadera.
  2. Vicepresident/a: la persona titular del servei competent en matèria de producció ramadera.
  3. Vocals:
  • Una persona per cadascuna de les organitzacions o associacions de races pures de les espècies bovina, ovina i caprina de llet que es vulguin acollir al control lleter oficial.
  • Una persona representant del Laboratori Interprofessional Lleter de Catalunya.
  • La persona de la direcció general competent en matèria de producció ramadera que sigui responsable de les explotacions lleteres, la qual actuarà com a secretari/ària del Comitè.


data actualització (16/06/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya