Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya

Responsable

Sr.   Joan Barniol Garriga

Càrrec

secretari de la Comissió de Varietats Locals d'Interès Agrari de Catalunya

Adreça
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 304 67 00

Funcions

a) Establir els protocols per a la catalogació i inscripció de les varietats locals agrícoles de Catalunya per a les espècies que no existeixi qüestionaris oficials de l'Oficina Comunitària de Varietats Vegetals (OCVV) o Unió Internacional per a la Protecció de les Obtencions Vegetals (UPOV) o els descriptors del Biodiversity International.
b) Examinar i valorar les sol·licituds d'inscripció de les varietats locals al Catàleg de les varietats locals agrícoles de Catalunya.
c) Emetre informe, a petició de la direcció general competent en matèria d'agricultura en relació a les sol·licituds d'inscripció de les varietats de conservació de Catalunya i de les varietats hortícoles desenvolupades per a ser cultivada en condicions determinades.
d) Participar en la definició de les propostes i mesures de desenvolupament per a la conservació i l'ús sostenible de la biodiversitat cultivada a Catalunya.
e) Proposar mesures de sensibilització de la societat envers la conservació i ús sostenible de les varietats agrícoles locals de Catalunya.
f) Actuar com a òrgan consultiu en matèria de conservació d'espècies vegetals locals d'interès agronòmic de Catalunya.

Components

a) Presidència: el/la cap del servei competent en matèria de producció agrícola de la direcció general competent en matèria d'agricultura. En cas d'absència, malaltia o vacant serà substituït/da per la persona titular de la vicepresidència.
b) Vicepresidència: un/a representant de la direcció general competent en matèria de medi natural.
c) Vocals:
  • Un/a representant de la direcció general competent en matèria d'agricultura.
  • Una/a representant de la direcció general competent en matèria d'innovació rural.
  • Un/a representant de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
  • Un/a representant de l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI).
  • Un/a representant del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
  • Una persona especialitzada en recerca genètica de plantes herbàcies, arbòries i forestals d'interès agrari,
  • Dues persona representant de les entitats que es dediquen a la recuperació i conservació de varietats locals.
  • Dues persones representants de les organitzacions professionals agràries.
  • Un/a secretari/a, amb veu però sense vot, que haurà de ser un funcionari de la direcció general competent en matèria d'agricultura.


data actualització (16/06/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya