Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de la Intervenció

    Organigrama

Responsable

Sr.   David Canada i Zapater

Càrrec

director general de la Intervenció

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Coordinar l'activitat de les intervencions adjuntes de la Direcció General de la Intervenció.
b) Planificar, coordinar i verificar l'organització i els procediments de les diferents unitats de l'organització de la Intervenció General, i proposar a l'interventor/a general les modificacions i millores que escaigui.
c) Planificar, coordinar, dirigir i controlar la política de personal de totes les unitats de la Intervenció General i planificar i gestionar els recursos materials de què disposen.
d) Impulsar, coordinar i verificar el pla de control financer, el pla de control posterior i el pla de control de la gestió econòmica i financera de la Intervenció General, d'acord amb les normes d'aplicació, a més d'elaborar els projectes corresponents a cadascun d'aquests plans.
e) Planificar, coordinar i verificar les actuacions de control financer, de control posterior, de funció interventora i de comptabilitat o altres modalitats de control, en l'àmbit dels departaments i entitats autònomes administratives en els casos en què, en coordinació amb les altres subdireccions, es determini així.
f) Dirigir, planificar, coordinar i verificar les actuacions de control, seguiment i avaluació de la gestió en l'àmbit econòmic i financer, les quals es realitzen mitjançant les auditories de gestió i els informes i les anàlisis globals o específiques sobre procediments, riscos, sistemes, resultats, organització i programes en les diferents unitats i entitats de la Generalitat, incloent-hi les de l'àmbit del sector sanitari.
g) Elaborar els projectes de disposicions que afecten matèries de la competència de la Intervenció General.
h) Coordinar la planificació, el disseny i la direcció dels projectes informàtics corresponents a les funcions de la Intervenció General.
i) Impulsar i coordinar el principi de transparència de l'activitat i les actuacions de la Intervenció General.
j) Impulsar i coordinar l'Administració electrònica en els procediments i actuacions que són competència de la Intervenció General.
k) Assessorar els òrgans responsables de gestionar recursos públics sobre matèries relacionades amb les competències de control de la gestió econòmica financera.
l) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.data actualització (27/09/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya