Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de la Intervenció

    Organigrama

Responsable

Sr.   David Canada i Zapater

Càrrec

director general de la Intervenció

Adreça
Carrer de Fontanella, 6-8
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 20 00

Funcions

a) Coordinar l'activitat de les intervencions adjuntes de la Direcció General de la Intervenció.
b) Impulsar, coordinar i verificar el pla de control financer, el pla de control posterior i el pla de control de la gestió econòmica i financera de la Intervenció General, d'acord amb les normes d'aplicació, a més d'elaborar els projectes corresponents a cadascun d'aquests plans.
c) Planificar, coordinar i verificar les actuacions de control financer, de control posterior, de funció interventora i de comptabilitat o altres modalitats de control, en l'àmbit dels departaments i entitats autònomes administratives en els casos en què, en coordinació amb les altres intervencions adjuntes, es determini així.
d) Dirigir, planificar, coordinar i verificar les actuacions de control, seguiment i avaluació de la gestió en l'àmbit econòmic i financer, les quals es realitzen mitjançant les auditories de gestió i els informes i les anàlisis globals o específiques sobre procediments, riscos, sistemes, resultats, organització i programes en les diferents unitats i entitats de la Generalitat, incloent-hi les de l'àmbit de les entitats sanitàries.
e) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.
La Direcció General de la Intervenció assumeix les funcions i la condició que la Llei 16/1984, de 20 de març, de
l'Estatut de la funció interventora, atribueix a l'interventor o interventora adjunt per a la Seguretat Social.


data actualització (25/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya