Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Competència i Regulació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Maria José Hernando Olmo

Càrrec

cap de l'Àrea de Competència i Regulació

Adreça
Passeig de Gràcia, 19
Població
08007  Barcelona
Telèfon
null / 93 316 20 00

Funcions

a) Promoure la creació d'entorns de regulació dels mercats favorables al creixement econòmic i a la competitivitat i assessorar les unitats impulsores per tal de garantir el compliment dels principis internacionalment acceptats de bona regulació amb la col·laboració d'altres òrgans amb competències concurrents.
b) Relacionar-se amb l'Administració General de l'Estat i amb la Comissió Europea en les diverses iniciatives de millora de la regulació econòmica i fer el seguiment de les mesures adoptades.
c) Atendre les reclamacions sobre traves que obstaculitzin el bon funcionament del mercat en matèria de regulació econòmica i simplificació administrativa, d'acord amb el que preveu la normativa vigent, i proposar les solucions oportunes amb la col·laboració d'altres òrgans amb competències concurrents.
d) Participar en la identificació de sectors i activitats prioritaris a analitzar per garantir el funcionament i dinamisme adequats de l'economia catalana a considerar en el programa anual d'actuacions de l'Autoritat Catalana de la Competència.
e) Assessorar els departaments i les entitats dependents o vinculades amb la Generalitat de Catalunya en la reclamació de danys causats per il·lícits de competència, quan aquests hagin estat perjudicats en virtut del que estableix la normativa de la Unió Europea o nacional en aquest àmbit.
f) Assessorar, a partir de l'elaboració d'informes o altres mitjans, els departaments i les entitats que depenen de la Generalitat de Catalunya o hi estan vinculades, per tal que els règims d'ajuts, les convocatòries de subvencions i els ajuts individuals siguin compatibles amb la normativa de la Unió Europea.
g) Notificar o comunicar a la Comissió Europea la informació que sigui necessària sobre els ajuts d'estat concedits per la Generalitat de Catalunya o per les entitats que en depenen o hi estan vinculades.
h) Assessorar les unitats responsables dels ajuts en els processos d'investigació de presumptes ajuts il·legals que dugui a terme la Comissió Europea, i també contribuir a la seva recuperació quan siguin declarats incompatibles amb el mercat comú europeu.
i) Coordinar la participació activa de la Generalitat de Catalunya en els processos de revisió de la normativa europea en matèria d'ajuts d'estat i informar del resultat a les unitats impulsores d'ajuts públics per millorar-ne la comprensió i l'aplicació.
j) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (06/03/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya