Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Xofers del Servei de Representació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carme Albertos Malfull

Càrrec

cap del Servei de Xofers del Servei de Representació

Funcions

a) Desenvolupar de manera integrada funcions de gestió de personal i de gestió econòmica de les incidències dels xofers de representació, amb l'objectiu de facilitar la gestió del col·lectiu de personal adscrit a la Subdirecció General, atenent la seva especificitat, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
b) Participar en la gestió dels recursos humans de la Sub-direcció General, d'acord amb la normativa, el conveni col·lectiu, les instruccions i les directrius establertes, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
c) Col·laborar en el manteniment de la informació dels sistemes corporatius de personal pel que fa al personal assignat a la Sub-direcció General.
d) Dirigir la gestió, el control i l'assessorament dels permisos, llicències i vacances, així com les baixes per malaltia i accident dels xofers de representació, per tal que la incidència en els serveis sigui mínima, garantint-ne la cobertura dels efectius i l'optimització dels recursos, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
e) Participar en l'elaboració del pla de formació departamental amb la proposta d'activitats formatives adreçades al col·lectiu de xofers i fer la difusió dins de la Sub-direcció General de la informació en matèria de recursos humans relacionada amb la formació, la prevenció i els riscos laborals i els drets i deures dels treballadors, d'acord amb la normativa vigent.
f) Aportar les dades corresponents als indicadors de gestió de personal de la Sub-direcció General.
g) Formular propostes i informes sobre l'organització i distribució dels xofers de representació per millorar l'eficiència del servei i l'estalvi de recursos personals i econòmics de la Sub-direcció General.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (02/10/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya