Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Xofers del Servei de Representació

    Organigrama

Funcions

a) Desenvolupar de manera integrada funcions de gestió de personal i de gestió econòmica de les incidències dels xofers de representació, amb l'objectiu de facilitar la gestió del col·lectiu de personal adscrit a la Subdirecció General, atenent la seva especificitat, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
b) Participar en la gestió dels recursos humans de la Sub-direcció General, d'acord amb la normativa, el conveni col·lectiu, les instruccions i les directrius establertes, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
c) Col·laborar en el manteniment de la informació dels sistemes corporatius de personal pel que fa al personal assignat a la Sub-direcció General.
d) Dirigir la gestió, el control i l'assessorament dels permisos, llicències i vacances, així com les baixes per malaltia i accident dels xofers de representació, per tal que la incidència en els serveis sigui mínima, garantint-ne la cobertura dels efectius i l'optimització dels recursos, sota la coordinació dels òrgans competents de la Direcció de Serveis i d'acord amb les seves directrius i instruccions.
e) Participar en l'elaboració del pla de formació departamental amb la proposta d'activitats formatives adreçades al col·lectiu de xofers i fer la difusió dins de la Sub-direcció General de la informació en matèria de recursos humans relacionada amb la formació, la prevenció i els riscos laborals i els drets i deures dels treballadors, d'acord amb la normativa vigent.
f) Aportar les dades corresponents als indicadors de gestió de personal de la Sub-direcció General.
g) Formular propostes i informes sobre l'organització i distribució dels xofers de representació per millorar l'eficiència del servei i l'estalvi de recursos personals i econòmics de la Sub-direcció General.
h) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o que li atribueixi la normativa vigent.


data actualització (05/05/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya