Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Territorial a Santa Coloma de Farners (Agència Tributària de Catalunya)

Responsable

Sra.   Montserrat Tarragó Garcia

Càrrec

cap de l'Oficina Territorial

Adreça
Carretera de Sils, 57
Població
17430  Santa Coloma de Farners
Telèfon
972 79 92 73
Fax
972 79 92 79
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari d'estiu/reduït
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'atenció


Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari de l'1/06 al 30/09, del 15/12 al 10/01, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes local
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Observacions

Els serveis de cita prèvia i de presentació d'autoliquidacions s'ofereixen únicament a particulars.

Funcions

a) Dirigir el funcionament general de les dependències, serveis i personal de l'Oficina Territorial i vetllar pel seu funcionament adequat.
b) Supervisar el correcte desenvolupament de les actuacions de l'Oficina en els àmbits d'atenció al ciutadà, gestió i liquidació dels expedients tributaris, comprovació de valors i recaptació.
c) Executar en l'àmbit de l'Oficina Territorial els programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i vetllar pel compliment dels objectius assignats als diferents serveis, d'acord amb els criteris establerts per les Oficines Centrals.
d) Exercir les funcions de gestió dels recursos humans que prestin serveis a la corresponent Oficina Territorial.
e) Dictar les liquidacions dels procediments de gestió tributària, instruir els expedients sancionadors i proposar les sancions tributàries que siguin procedents.
f) Resoldre els procediments ordinaris de revisió en via administrativa instats contra els actes que hagi dictat, quan sigui competent per fer-ho.
g) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels  tribunals en relació amb els actes que hagi dictat.
h) Resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris tramitats, adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties, i liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya