Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Territorial a Mataró (Agència Tributària de Catalunya)

Responsable

Sra.   Ma. Mercè Cortina Martí

Càrrec

cap de l'Oficina Territorial

Adreça
Avinguda de Jaume Recoder, 79 Baixos
Població
08301  Mataró
Telèfon
93 880 32 40
Fax
93 880 32 52
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari d'estiu/reduït
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'atenció


Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari de l'1/06 al 30/09, del 15/12 al 10/01, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Observacions

Important: Les oficines de l'Agència Tributària de Catalunya romandran tancades al públic des del dia 16 de març i fins a nou avís.
Us recordem que per a la realització de tràmits telemàtics, presentació de documents al registre electrònic i per resoldre les vostres consultes podeu adreçar-vos a la pàgina web http://atc.gencat.cat

Els serveis de cita prèvia i de presentació d'autoliquidacions s'ofereixen únicament a particulars.

Funcions

a) Dirigir el funcionament general de les dependències, serveis i personal de l'Oficina Territorial i vetllar pel seu funcionament adequat.
b) Supervisar el correcte desenvolupament de les actuacions de l'Oficina en els àmbits d'atenció al ciutadà, gestió i liquidació dels expedients tributaris, comprovació de valors i recaptació.
c) Executar en l'àmbit de l'Oficina Territorial els programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i vetllar pel compliment dels objectius assignats als diferents serveis, d'acord amb els criteris establerts per les Oficines Centrals.
d) Exercir les funcions de gestió dels recursos humans que prestin serveis a la corresponent Oficina Territorial.
e) Dictar les liquidacions dels procediments de gestió tributària, instruir els expedients sancionadors i proposar les sancions tributàries que siguin procedents.
f) Resoldre els procediments ordinaris de revisió en via administrativa instats contra els actes que hagi dictat, quan sigui competent per fer-ho.
g) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels  tribunals en relació amb els actes que hagi dictat.
h) Resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris tramitats, adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties, i liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (18/03/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya