Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Territorial a Manresa (Agència Tributària de Catalunya)

Responsable

Sr.   Jaume Daví Cortada

Càrrec

cap de l'Oficina Territorial

Adreça
Carrer d'Alfons XII, 7
Població
08241  Manresa
Telèfon
93 880 32 17
Fax
93 880 32 23
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari d'estiu/reduït
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Horari d'atenció


Atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h; dimarts, de 8.30 a 16 h.

Horari de l'1/06 al 30/09, del 15/12 al 10/01, Setmana Santa, 23 d'abril i vigílies de festes locals
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Observacions

Els serveis de cita prèvia i de presentació d'autoliquidacions s'ofereixen únicament a particulars. Accessibilitat: les persones amb mobilitat reduïda poden accedir a l'edifici pel carrer Arbonès.

Funcions

a) Dirigir el funcionament general de les dependències, serveis i personal de l'Oficina Territorial i vetllar pel seu funcionament adequat.
b) Supervisar el correcte desenvolupament de les actuacions de l'Oficina en els àmbits d'atenció al ciutadà, gestió i liquidació dels expedients tributaris, comprovació de valors i recaptació.
c) Executar en l'àmbit de l'Oficina Territorial els programes aprovats per l'Agència Tributària de Catalunya i, en especial, impulsar i controlar l'execució dels plans i vetllar pel compliment dels objectius assignats als diferents serveis, d'acord amb els criteris establerts per les Oficines Centrals.
d) Exercir les funcions de gestió dels recursos humans que prestin serveis a la corresponent Oficina Territorial.
e) Dictar les liquidacions dels procediments de gestió tributària, instruir els expedients sancionadors i proposar les sancions tributàries que siguin procedents.
f) Resoldre els procediments ordinaris de revisió en via administrativa instats contra els actes que hagi dictat, quan sigui competent per fer-ho.
g) Executar les resolucions economicoadministratives i les sentències dictades pels  tribunals en relació amb els actes que hagi dictat.
h) Resoldre, d'acord amb les instruccions emeses pel director o directora de l'Agència, els expedients d'ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris tramitats, adoptar les mesures cautelars en substitució de garanties, i liquidar els interessos de demora que es meritin amb motiu de les sol·licituds d'ajornament i fraccionament que resolgui.
i) Totes les de naturalesa anàloga que li encarreguin o li atribueixi la normativa vigent.data actualització (28/11/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya