Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Nacional d'Arqueologia i Paleontologia


Adreça
Carrer de la Portaferrissa, 1 (Palau Moja)
Població
08002  Barcelona
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Assessorar la Direcció General competent en matèria de patrimoni cultural en l'exercici de les seves funcions.
b) Emetre informe sobre les sol·licituds d'autorització d'intervencions arqueològiques i paleontològiques en el marc d'un projecte d'investigació.
c) Emetre informe sobre els projectes de disposicions en matèria d'arqueologia i paleontologia que siguin promoguts pel Departament competent en matèria de cultura.
d) Emetre informe sobre els plans o programes del Departament competent en matèria de cultura sobre patrimoni arqueològic i paleontològic.
e) Proposar a la Direcció General competent en matèria de patrimoni cultural les accions que consideri convenients per a la protecció i la difusió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
f) Elaborar un informe anual sobre l'estat del patrimoni arqueològic i paleontològic a Catalunya.
g) Aprovar el seu reglament de règim intern.
h) Qualsevol altra de naturalesa anàloga que li encarregui el Departament competent en matèria de cultura.

Components

a) Presidència: la persona titular del Departament competent en matèria de cultura.

b) Vicepresidència primera: la persona titular de la Direcció General competent en matèria de patrimoni cultural.

c) Vicepresidència segona: la persona titular de la Subdirecció General competent en matèria de patrimoni arqueològic i paleontològic.

d) Vocalies:
La persona titular de la Direcció del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
La persona titular de la Direcció General competent en matèria de recerca.
Una persona en representació de la Direcció General competent en matèria de turisme.
Una persona en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
Una persona en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
Dues persones d'universitats catalanes, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
Una persona d'un institut de recerca de Catalunya en l'àmbit de l'arqueologia.
Una persona en representació de l'Institut Català de Paleontologia.
Una persona en representació de l'Associació d'Arqueòlegs de Catalunya.
Una persona en representació de l'Associació d'Empreses d'Arqueologia de Catalunya.
Una persona en representació de la Comissió de Recerca d'Arqueologia i Paleontologia.
Una persona en representació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Una persona designada d'entre empreses públiques promotores o gestores d'obra pública.
Una persona designada d'entre empreses promotores d'obra privada.

e) Secretaria: la persona titular del Servei competent en matèria d'arqueologia i paleontologia.


data actualització (02/03/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya