Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió d'Apel·lacions de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

Responsable

Sra.   Maria Pau Ginebra Molins

Càrrec

presidenta de la Comissió d'Apel·lacions

Funcions

 1. La Comissió d'Apel·lacions, és la comissió encarregada de resoldre els recursos d'alçada interposats contra els acords de la Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes, de la Comissió d'Avaluació de la Recerca i de les altres comissions d'avaluació, certificació i acreditació permanents i no permanents d'AQU Catalunya. Les seves resolucions exhaureixen la via administrativa. També li correspon l'emissió d'informes de revisió d'altres actes emesos per les comissions quan així s'estableixi en els processos d'avaluació, certificació i acreditació.
2. La seva composició, funcions i funcionament són els previstos per la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, els Estatuts d'AQU Catalunya i aquest reglament.

Components

 La Comissió d'Apel·lacions està constituïda pels membres següents:
a) Un membre del Consell de Govern d'entre les persones de l'article 7.2.d de la Llei 15/ 2015, del 21 de juliol, que exerceix la presidència de la Comissió.
b) Dues o més persones, a determinar pel Consell de Govern, amb prestigi acadèmic, científic o professional i amb competència tècnica, que no pertanyin a cap altra comissió de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.


data actualització (27/02/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya