Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Qualitat i Processos

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mª Dolors Triviño Villaverde

Càrrec

Cap del servei

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
932285757
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

  • Planificar, gestionar i fer el seguiment del sistema de qualitat ISO 9001 a les OGE, fonamentat en les auditories internes de qualitat dels tràmits realitzats, en el coneixement del grau de satisfacció dels clients, tant interns com externs, i en l'anàlisi de les no conformitats detectades com a eina de millora contínua.
  • Proposar i impulsar mecanismes de simplificació, racionalització, desregulació i eliminació de tràmits que afecten les empreses i que permetin augmentar l'eficàcia i la celeritat en la resposta de l'Administració.
  • Planificar i supervisar totes les actuacions relacionades amb les entitats amb les quals el departament competent en matèria d'indústria signa convenis d'encàrrec de gestió per a la tramitació d'expedients competència de l'OGE, així com les relacionades amb els tràmits competència d'altres departaments de la Generalitat o d'altres administracions que formen o que puguin formar part del catàleg de serveis de l'OGE.
  • Dirigir i supervisar els canals de prestació dels serveis definits (presencial, telefònic i electrònic) a totes les oficines OGE, tot garantint el manteniment dels estàndards de qualitat definits i vetllant perquè s'utilitzin criteris homogenis.
  • Planificar i dissenyar la incorporació de nous processos de tramitació administrativa a incorporar al catàleg de serveis de l'OGE sota els criteris de simplificació administrativa i multicanalitat, en col·laboració amb les unitats competents i amb els responsables de les oficines OGE.
  • Definir, impulsar i coordinar els nous projectes informàtics relacionats amb la millora del servei ofert per la Finestreta Única Empresarial.
  • Planificar i coordinar les necessitats formatives del personal que presta servei a les oficines OGE i OGE-Cambra per garantir la qualitat i l'homogeneïtat en la prestació del servei
  • Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.data actualització (07/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya