Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea de Planificació Estratègica i Avaluació

    Organigrama

Funcions

L'Àrea d'Anàlisi i Prospectiva, que es configura com una àrea funcional, té les funcions següents:

a) Elaborar informes, anàlisis i diagnosis d'interès prioritari per al Departament i orientats a la difusió externa.

b) Elaborar estudis tècnics i estadístiques en les matèries que són competència del Departament i fer-ne el seguiment.

c) Vetllar perquè el disseny i l'aplicació de les estadístiques, els indicadors quantitatius i qualitatius i variables siguin sensibles al gènere.

d) Donar suport a les diferents unitats directives del Departament en les actuacions d'anàlisi i prospectiva que desenvolupin en l'àmbit de la seva competència.

e) Fer el seguiment de les propostes d'estudis que promoguin les diferents unitats directives del Departament.

f) Supervisar la programació i el compliment del Pla anual d'actuació estadística.

g) Fer el seguiment de les actuacions dels observatoris i les unitats de prospectiva sectorials del Departament.

h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

 data actualització (10/11/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya